Over Warmtepompvergelijker.nl

Warmtepompvergelijker.nl is een onafhankelijk online vergelijkingsplatform voor warmtepompen.

 
Inzicht en verbinding

Door het opstellen van een eerste advies voor jouw woning leggen we verbinding tussen jou en onze deelnemende warmtepompfabrikanten. Ook delen we actief kennis over warmtepompen, zodat jij feiten en fabels over warmtepompen kan onderscheiden en een weloverwogen keuze maakt.

Warmtepompvergelijker.nl heeft een onafhankelijke rol, maar werkt actief samen met alle deelnemende fabrikanten. In voetbaltermen beheert Warmtepompvergelijker.nl het stadion, bepaalt de spelregels en onderhoudt contacten met alle teams (fabrikanten), maar wij hebben geen belang bij welk team deze vergelijkingswedstrijd wint.

 
Vergelijken

Warmtepompvergelijker.nl is geen kennisinstituut met eigen testmogelijkheden. De (prestatie)gegevens en marketingbeloften per warmtepomp die je hier vindt, zijn opgegeven door onze fabrikanten. Wij geven zelf geen oordeel over een model of fabrikant, maar stellen jou in staat alle warmtepompen overzichtelijk te vergelijken. Wij zorgen dat appels bij appels liggen.

Ook is Warmtepompvergelijker.nl geen leverancier van warmtepompen. Nadat je hier warmtepompen hebt geselecteerd, is het vervolg in handen van onze deelnemende fabrikanten. Zij nemen contact met je op en plannen in overleg een afspraak met een betrouwbare installateur. De installateur komt vrijblijvend bij jou thuis voor een maatwerkadvies*.

 
Fabrikanten als partners

Warmtepompvergelijker.nl is op 2 december 2019 live gegaan met 6 deelnemende fabrikanten. Samen zorgen we er voor dat jij optimaal geholpen wordt, vanaf het invullen van de scan tot de plaatsing van de warmtepomp bij jou thuis. De ambitie is om het aantal deelnemende fabrikanten uit te breiden, zodat een nóg bredere marktvergelijking kan worden gemaakt.